Home / Uncategorized

Uncategorized

Ditët Informuese në kuadër të Ipa programeve të BNK Mal i Zi – Shqipëri dhe Mal i Zi – Kosovë janč organizuar në janar të vitit 2021

Ditët e informuese, si pjesë e aktiviteteve promovuese dhe përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjeve të treta për dërgimin e projekt-propozimeve në kuadrin e IPA Programeve të të bashkëpunimit ndërkufitarë Mal i Zi – Shqipëri dhe Mal i Zi – Kosovë 2014-2020, janë organizuar gjatë muajit janar të vitit …

Read More »